Gösterilen sonuç sayısı: 11

HT-06 Fetih Sûresi, 1 – 3. Âyet Hat Tablo

900,001.500,00
“Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece (Allah) sana, kimsenin güç yetiremeyeceği bir şekilde yardım eder.” (Fetih sûresi, 1., 3.âyet)

HT-35 Hadis-i Şerif Hat Tablo

900,001.500,00
Kalbinizin yumuşamasını arzû ediyorsanız, düşkünlere yemek ikrâm edip yetimlerin başını okşayın.” (Hâdîs-i Şerîf, Ahmed b. Hanbel, 2/263)

HT-38 Hadis-i Şerif Hat Tablo

900,001.500,00
“Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki; türlü, zevkli yemekler yiyecekler, renkli ve rahat bineklere binecek, rengarenk ve güzel kadınlar ile evlenecek, güzel ve kıymetli kumaşlardan elbiseler giyecekler; onların mideleri az ile doymaz, onlar çoğa da kanaat etmez, dünyaya bağlanmışlardır, sabah akşam düşündükleri ve taptıkları dünyalıktır; yani Allah (c.c.)’dan başka ilah ve rab kabul ederler, bütün gayretleri dünya içindir. Yalnız hevayı heveslerinin peşinde koşarlar. Abdullah’ın oğlu Muhammed (s.a.v.)’in kat’i sözü şudur ki: Sizden sonra gelenler, o güne yetişenler, onlara selam vermesin, hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin ve büyüklerine hürmet etmesinler: Zira bunları yapanlar İslamiyet’in yıkılmasına yardım etmiş olurlar.” (H. Şerif, Taberani)

HT-45 Canvas Hat Tablo

350,00600,00
buraya açıklama gelecek

HT-49 Hat Tablo

900,001.500,00
buraya açıklama gelecek

HT-50 Hadis-i Şerif Hat Tablo

900,001.500,00
Resulullah (s.a.v.) ı «Manevî körlükten kurtulup basiret sahibi olmak isteyen var mıdır? İyi biliniz ki, uzun emeller peşinde koşmayıp dünyadan yüz çevirenlere, Allah-ü Telâlâ, öğrenmeden ilim verir ve doğru yola hidâyet eder. Agâh olunuz! Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki onlar dünyalığı zorbalıkla alacak, zenginliğe cimrilik ile sâhib olacak ve serveti iftihar vesilesi yapacak, sevgiyi hevâyı nefsine uymakla sağlayacaklar. Sizden bugünlere erişip de servet sahibi olmağa muk­tedir olduğu halde fakirliğe sabredenler, hevâyı nefs yolu ile sevgi te’mînine muktedir iken, bunu yapmayıp husûmete tahammül edenler; yine böyle gayrî meşru yollardan ululuğa kudreti var iken, zillete tahammül edenler ve bunları yaparken yalnız Allah (c.c.) rızâsını düşünenlere Allâh-ü Teâlâ sıddıklardan elli kişinin ecrini yazar.» buyurdular. (H.Şerif | Beyhaki)

HT-54 Canvas Hat Tablo

350,00600,00
buraya açıklama gelecek

HT-55 Besmele Tuğra Tablo

900,001.500,00
buraya açıklama gelecek